2017 tegner til å bli et vendepunkt for brannsikkerheten. Aldri før har det omkommet færre mennesker i brann i Norge. Ved utgangen av november er det registrert 22 omkomne hittil i år, viser ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, som Tryg Forsikring har innhentet.

— Dette er en formidabel utvikling i riktig retning. Vi ser også at antallet branner generelt går ned i Norge. Likevel, det anslås at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere. Det er alt for mange, og siden det er røykvarslerens dag fredag oppfordrer vi alle til å enten sjekke sine røykvarslere eller gå til anskaffelse av nye, sier Øyvind Setnes, forebyggings-ekspert i Tryg Forsikring.

Flest branner i Oslo og Finnmark
Tallet på omkomne i branner i Norge har sunket gradvis de siste tiårene. I fjor omkom det 40 mennesker i brann, mens gjennomsnittet siden 1979 har vært 64 omkomne årlig. I fjor rykket brannvesenet ut til 3.138 branner i private hjem. Det er nær 9 branner hver eneste dag i snitt. Av disse var 43 prosent branner eller branntilløp ved komfyren på kjøkkenet.

I forhold til antall innbyggere topper Oslo og Finnmark helt klart fylkesoversikten over boligbranner i Norge i perioden 1. mai 2016 til 30.april 2017. I andre enden skiller Rogaland seg ut som fylket med minst branner i forhold til antall innbyggere. Tallene er per 100.000 innbyggere, (antall branner i parentes).

Oslo 96,59 (644)
Finnmark 91,93 (70)
Sør-Trøndelag 74,68 (237)
Vestfold 70,84 (175)
Oppland 64,39 (122)
Buskerud 64,35 (180)
Aust-Agder 64,28 (75)
Vest-Agder 63,00 (116)
Nordland 58,06 (141)
Nord-Trøndelag 56,84 (78)
Møre og Romsdal 55,21 (147)
Troms 54,94 (91)
Hordaland 54,04 (281)
Østfold 53,26 (156)
Hedmark 53,01 (104)
Telemark 50,20 (87)
Sogn og Fjordane 48,07 (53)
Akershus 45,67 (276)
Rogaland 41,31 (195)

Nettene i desember og januar er farligst
Hyppigheten av bygningsbranner øker fra folk står opp på morgenen og utover dagen. Det skjer flest branner i bygning på ettermiddagen, når folk kommer hjem til sin bolig, lager mat på komfyren og bruker elektriske apparater. Flest bygningsbranner skjer i januar og desember. Da er vinteren gjerne på sitt kaldeste, med krav til oppvarming av bolig, og folk er mer innendørs, noe som øker risikoen for at brann starter.

— De farligste boligbrannene oppstår om natten. Da har du liten mulighet til å oppdage brann i tide såfremt ikke en røykvarsler vekker deg. De fleste som omkommer i brann kveles av røyk og gass. Vi vet at røykvarslere hvert år redder livet til et titalls mennesker. En eller helst flere røykvarslere er en billig livsforsikring for deg og din familie, sier Setnes.

Alle boliger skal nå ha minst én varsler i hver etasje, ifølge forskriftene. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket. Du bør koble røykvarslere sammen slik at de slår ut samtidig ved brann. Det vil øke sjansene dine betraktelig hvis det f.eks. begynner å brenne et sted i huset der du ikke befinner deg.

Slik sikrer du deg mot brann:
· Sørg for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere, helst én i hvert rom.
· Test røykvarslerne jevnlig med testknappen, helst hver måned.
· Bytt batteri en gang i året, 1. desember, og rengjør røykvarslerne årlig.
· Røykvarslerne varer ikke evig, bytt de ut hvert 10. år.
· Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
· I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.

Ha én eller helst flere optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling. Disse kan kjøpes både enkeltvis og i sett. Sjekk på emballasjen at røykvarsleren er godkjent med CE-merke og henvisning til standarden «NS-EN 14604».

Optiske røykvarslere reagerer i mange tilfeller raskere enn ioniske røykvarslere. At røykvarslerne er sammenkoblet, betyr at alle går i alarm samtidig, straks én av de oppdager røyk. Alternativt kan du ha et brannalarmanlegg tilknyttet en hussentral, et alarmselskap eller direkte til brannvesenet.