Aldri før har det vært registrert færre omkomne etter brann i Norge enn i 2017. Ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at 25 personer omkom i brann i fjor.

— Dette er en formidabel utvikling og viser at brannforebyggende arbeid faktisk fungerer. Vi kan snakke om et vendepunkt. I tillegg ser vi at antall branner også går ned. Årsaken er nok sammensatt, men en sterk medvirkende årsak er økt bevissthet rundt brannsikkerhet hos folk flest, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring.

Tallene for 2017 viser at de omkomne var 14 menn og 11 kvinner. April var måneden da flest omkom, med fem døde. Tre omkom i desember, mot åtte personer i desember året før. Sju personer omkom på en lørdag, den ukedagen med flest omkomne. De fleste omkom i egen bolig.

— Vi jobber hardt hver eneste dag med å nå ut til publikum med forebyggende budskap. Vi har tatt i bruk VR-teknologi som gir opplevelsen av brann, og dette har vist seg å være en effektiv måte å bevisstgjøre folk om brannfarene i hjemmet. Så er det ingen tvil om at det for forsikringsbransjen er en lettelse å registrere en så positiv utvikling. Nå håper vi selvsagt at trenden fortsetter i 2018, sier Setnes.

Høyere risiko for eldre

Tall fra DSB viser at 75 prosent av de som omkommer i brann er eldre og pleietrengende, eller personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

Hyppigheten øker utover dagen og det brenner oftest på ettermiddagen, når folk kommer hjem, lager mat på komfyren og bruker elektriske apparater. Flest bygningsbranner skjer i januar og desember. Da er vinteren gjerne på sitt kaldeste, med krav til oppvarming av bolig, og folk er mer innendørs, noe som øker risikoen for at brann starter.

— De farligste boligbrannene oppstår om natten. Da har du liten mulighet til å oppdage brann i tide såfremt ikke en røykvarsler vekker deg. De fleste som omkommer i brann kveles av røyk og gass. Røykvarslere redder hvert år livet til et titalls mennesker og er en billig livsforsikring for deg og din familie, sier Setnes.

Flest branner i Oslo og Finnmark

Tallet på omkomne i branner har sunket gradvis de siste tiårene. Det laveste tallet tidligere var 35 omkomne i 2015. Året etter omkom det 40 mennesker i brann, mens snittet siden 1979 har vært 64 omkomne årlig. I 2016 rykket brannvesenet ut til 3.138 branner i private hjem. Av disse var 43 prosent branntilløp ved komfyren. Det anslås at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere.

I forhold til antall innbyggere topper Oslo og Finnmark fylkesoversikten over boligbranner i Norge i perioden 1. mai 2016 til 30.april 2017. I andre enden skiller Rogaland seg ut som fylket med minst branner i forhold til antall innbyggere. Tallene er per 100.000 innbyggere, (antall branner i parentes).

Oslo 96,59 (644)
Finnmark 91,93 (70)
Sør-Trøndelag 74,68 (237)
Vestfold 70,84 (175)
Oppland 64,39 (122)
Buskerud 64,35 (180)
Aust-Agder 64,28 (75)
Vest-Agder 63,00 (116)
Nordland 58,06 (141)
Nord-Trøndelag 56,84 (78)
Møre og Romsdal 55,21 (147)
Troms 54,94 (91)
Hordaland 54,04 (281)
Østfold 53,26 (156)
Hedmark 53,01 (104)
Telemark 50,20 (87)
Sogn og Fjordane 48,07 (53)
Akershus 45,67 (276)
Rogaland 41,31 (195)

Slik sikrer du deg mot brann:

Alle boliger skal nå ha minst én varsler i hver etasje, ifølge forskriftene. Du bør koble røykvarslere sammen slik at de slår ut samtidig ved brann. Det vil øke sjansene dine betraktelig hvis det f.eks. begynner å brenne et sted i huset der du ikke befinner deg.

· Sørg for å ha tilstrekkelig antall røykvarslere, helst én i hvert rom.
· Test røykvarslerne jevnlig med testknappen, helst hver måned.
· Bytt batteri en gang i året, 1. desember, og rengjør røykvarslerne årlig.
· Røykvarslerne varer ikke evig, bytt de ut hvert 10. år.
· Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
· I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
· Kjøp en komfyrvakt, en billig investering som kutter strømmen automatisk ved branntilløp på komfyren.
· Sørg for å ha brannslukkingsutstyr lett tilgjengelig, helst både skum- og pulverapparat.
· Ha fokus på brannsikkerhet, sørg for at alle i boligen vet hvordan de kommer seg ut fort.

Ha én eller helst flere optiske røykvarslere med trådløs sammenkobling. Disse bør være godkjent med CE-merke og henvisning til standarden «NS-EN 14604».