Tryg søker nysgjerrige, målrettede studenter, som har lyst til å utforske og lære mer om risiko-, erstatnings- og konkurransesiden ved skadeoppgjør, gjennom sin avsluttende oppgave på masterstudiet.

Dette er noe som passer til studieretninger som informasjonsvitenskap, geografi, samfunnsøkonomi, siviløkonomi og statistikk. Vi tilbyr arbeidsplass i moderne kontorlokaler i Fyllingsdalen, Bergen, og egen mentor som følger deg gjennom hele forløpet. Det vil være muligheter for avlønning ved gode resultater.

Litt om Tryg
Tryg Forsikring er et av de markedsledende skadeforsikringsselskapene i Norden, med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Vi leverer trygghet for privatpersoner og næringsliv til over 2 millioner mennesker i Norden. Det norske hovedkontoret ligger i Fyllingsdalen i Bergen, der vi har samlet store deler av våre skadeprosesser.

Hvordan søker jeg?
Søknad sendes til master@tryg.no innen 1. november 2016.
Legg ved siste semesters karakterutskrift, og et motivasjonsbrev for den oppgaven du ønsker å skrive (minimum 600 ord).
Merk mailens emnefelt med «Søknad» og hvorvidt du ønsker å skrive oppgave høst/vårsemester i 2017.

Har du andre spørsmål?
Om du ønsker å vite mer om mulighetene for å skrive masteroppgave for Tryg, er du velkommen til å snakke med oss under karrieredagen i Grieghallen 11. oktober, eller sende mail til master@tryg.no. Merk mailens emnefelt med «spørsmål».
Du vil få tilgang til materiale av konkurransesensitiv art, og må derfor signere en taushetserklæring. I noen tilfeller må oppgaven gjøres konfidensiell i inntil tre år.

Oppgaveforslag:

Digitaliseringsløsninger for kunder knyttet opp mot risikofilter (FDS)

 • Hvordan kan textmining algoritmer brukes for å avdekke svik?
 • Hvilken datamining metode er best egnet til å skille sviksaker fra andre saker?

Kundemålinger

 • Hvordan påvirkes kundelevetiden relativt til opplevelser ved skadeoppgjør?
 • Hvordan kan Tryg bruke skade som et konkurransefortrinn? Hvordan benchmarke skadeprosesser med markedet?
 • Hvilke kundeleveranser gjennom responstid skal en skadedivisjon? Hva er forventningene i markedet, og hva leveres?
 • Hvilke forventninger har kundene og hvordan er brukeropplevelsen til forsikringsselskapenes hjemmesider?

Geografisk skadeanalyse

 • Hvordan er geografi korrelert med skadefrekvens og- omfang ved vannskader?
 • Hvordan er geografi korrelert med skadefrekvens og -omfang ved store bygningsskader?
 • Hvordan fordeler yrkeskadesskadene og uføre seg geografisk i Trygs-portefølje? Hva kan være mulige årsaker til eventuelle clusters?

Bransjepåvirkning

 • I konkurransen om kundene, hvordan ser koblingen mellom bilbransjen og forsikringsbransjen ut i fremtiden?
 • Når vil forsikringsbransjen merke at bilene er blitt sikrere? Hvor lang tid vil det ta før hele bilparken er skiftet ut?
 • Hvordan ser fremtidens skadebehandling ut (fristilt fra dagens leveranser)?

Outsourcing i skadeforsikringsbransjen

 • Hvilke operasjoner outsources fra forsikringsbransjen, og hvor store er de tilhørende gevinstene?

Prosessoptimering og Key Performance Indicators

 • Hvordan kan en strømlinjeforming og derigjennom Key Performance Indicators (KPI) formes for ”tyngre” skadeprosesser (tyngre= Langvarige skadeoppgjør med høye erstatningsutbetalinger)
 • Hvordan kan en strømlinjeforming og derigjennom Key Performance Indicators (KPI) formes for skadeprosesser som berører flere dekninger?
 • Tryg gjennomfører nå en omstrukturering av skadebehandlingsprosessene sine ved tyngre skadeoppgjør. Hvilke mål for skadeleveranser bør en skadeorganisasjon måles på for å oppnå en posisjon (hvilke vil gi best effekt)?