Den store tilbudsdagen i slutten av november har i løpet av få år utviklet seg til en av de verste ulykkesdagene her i landet. Stressede bilister på vei til og fra butikker og kjøpesentre medfører økt risiko for bilulykker. Statistikken for Black Friday 2016 viser at nær halvannet tusen bilulykker inntraff denne fredagen i fjor. Verst var det i Oslo, Hordaland og Akershus viser en undersøkelse foretatt av Tryg Forsikring.

Fylkesoversikt bilulykker Black Friday 2016:

Oslo 127
Hordaland 123
Akershus 110
Rogaland 75
Oppland 61
Nordland 57
Møre og Romsdal 48
Troms 46
Østfold 44
Sør-Trøndelag 42
Buskerud 40
Nord-Trøndelag 37
Hedmark 31
Vest-Agder 29
Vestfold 26
Telemark 24
Finnmark 20
Sogn & Fjordane 11
Aust-Agder 4
Svalbard 0

Ulykkesstatistikken toppes av ulykker med én bil alene, typisk at man har truffet en hindring og fått skade kun på sin bil. Deretter følger påkjørsler av annen bil på parkeringsplass, påkjørsler bakfra og ryggeulykker.

– Tendensen på Black Friday viser med all tydelighet at mange uhell og ulykker trolig skyldes stress. Folk har det travelt og skal gjerne rekke flere butikker i løpet av kort tid, noe som øker stressfaktoren. Dette bør en ha i bakhodet fredag, og heller forsøke å være aktsom og kjøre defensivt, spesielt inn og ut fra parkeringsplasser, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Mann (57) er versting
Ulykkesstatistikken for Black Friday 2016 toppes av menn i aldersgruppen 50 – 64 år, tett fulgt av menn mellom 35 og 50 år. I det hele tatt dominerer menn ulykkesstatistikken i alle aldersgrupper. For kvinnene er det de mellom 35 og 50 år som er mest utsatt.

– Dessverre ser vi at menn langt oftere enn kvinner sitter bak rattet i en bil som er involvert i en ulykke denne dagen. Ikke overraskende er menn i aldersgruppen 50 til 64 år på ulykkestoppen Black Friday også, da denne gruppen generelt er mye innblandet i bil- og personulykker året rundt, sier Brandeggen.

Det verste tidspunktet for bilulykker på Black Friday er rundt klokken 16, viser statistikken. De aller fleste bilulykkene skjer i tidsrommet mellom klokken 12 og 19 denne fredagen. I løpet av kvelden flater antallet ut, men det skjer også bilulykker helt frem til midnatt.

Mange i Tromsø og Bodø
Av kommuner topper ikke overraskende Oslo foran Bergen og Trondheim. Mer overraskende er det at Tromsø følger på en fjerdeplass over verstingene, godt foran Stavanger og Bærum, etterfulgt av Bodø.

– I forhold til antall innbyggere er det uforholdsmessig mange bilulykker i Tromsø og Bodø, uten at vi vet årsaken. Vi må anta at de nord-norske byene i slutten av november har fått snøfall og føling med vinteren. Lenger sør pleier forholdene være variable på denne tiden av året. Langs kysten av Vestlandet kan man jo gjerne ha snø- og isfrie veier, sier Brandeggen.

La bilen stå
Tryg Forsikrings beste råd er faktisk å la bilen stå denne fredagen. Men skulle fristelsen bli for stor og du bare MÅ bruke bilen som transportmiddel anbefaler vi å:

· Unngå de store kjøpesentrene dersom du har mulighet.

· Parker bilen langt fra inngangspartiet, gjerne der de aller fleste helst ikke vil parkere. Da er sjansen for sammenstøt minst.

· Rygg inn når du parkerer. Da har du oversikt over trafikkbildet når du skal ut. Mange uhell og ulykker skjer idet man rygger ut fra en parkeringsplass.

· Om ulykken skulle være ute; sjekk med ditt forsikringsselskap om du kan unngå bonustap ved parkeringsskade som andre har skyld i. I motsetning til flere andre forsikringsselskaper dekker Tryg Forsikring parkeringsskade uten bonustap på bil.

Det er registrert totalt 1.364 bilulykker på Black Friday i fjor. Av disse er 408 ulykker med manglende data i statistikken, slik at de ikke kan spores til fylke eller kommune.